Ny boligsalgsrapport, NS 3600

Takstforeningene NTF og NITO og foretaksforeningen Eiendom Norge har gjennom avtale forpliktet seg til å innføre standard boligsalgsrapport i respektive medlemmers virksomheter innen 1. januar 2015.

Den nye rapporten blir mer omfattende i hht. boligens dokumentasjon, samt at undersøkelser av boligen blir mer grundige. De som skal utføre den nye boligsalgsrapporten må inneha DNV sertifisering for NS 3600.

Innehaver av Boligconsult har denne sertifiseringen.

Rapporten er en teknisk gjennomgang av byggverket som beskriver de enkelte bygningsdelenes tilstandsgrad fra 0 (nytt) til 3 (total funksjonssvikt). Beskrivelsen bygger på en visuell kontroll supplert med stikkprøver og funksjonstester samt måling/søk etter skadelig fukt, skjevheter m.m., i henhold til NS 3600.

Hensikten med boligsalgsrapporten er å minimere risikoen for tvistesaker i etterkant av et boligsalg. Denne sakkyndige dokumentasjonen gir en betydelig trygghet for kjøper og selger ved avhending av boligeiendom og anbefales av Forbrukerrådet.

Les også:

Teknisk vurdering av eiendommen, utviklet med tanke på kjøp/salg av fast eiendom, kan suppleres med verdivurdering og arealmåling. NS 3600 gjelder fra og med 1. januar 2015

Priser pr. 01.01.19

  • Bolig på ett plan, og med ett bad: kr. 9000,-
  • Bolig med hovedetasje + kjeller eller loft og ett bad: kr. 10000,-
  • Bolig med hovedetasje + kjeller eller loft og to bad: kr. 11000,-
  • Bolig med hovedetasje + kjeller, loft og to bad: kr. 12000,-
  • Tillegg for flere bad (pr stk): kr. 1000,-

Alle priser er inkl. mva.
Alle oppdrag der det kreves befaring faktureres i hht. medgåtte timer og km-godtgjørelse à kr. 6,- samt eventuelt bom- og parkeringsavgift.
Minste oppdrag faktureres med kr. 2900,- inkl. mva. Km-godtgjørelse à kr. 6,- samt bom- og parkeringsavgift tilkommer.