Byggesøknader, HMS og SHA

Har du byggeplaner, eller er et firma som trenger hjelp med byggesøknader, kan Boligconsult AS hjelpe deg med å utarbeide dette i tiltaksklasse 1. Vi kan også stå som ansvarlig søker, prosjekterende og kontrollerende for våtrom og lufttetthet. I tillegg kan vi utarbeide tegninger for byggesøknader.

Der vi står som ansvarlig for prosjektet

Ansvarlig søker for enebolig/tomannsbolig: kr. 30.000,-
Ansvarlig arkitekturprosjektering: kr. 25.000,-
Ansvarlig prosjekterende: kr. 25.000,- (ikke detaljprosjektering)
Utarbeidelse av 1:100-tegninger etter skisser for enebolig: fra kr 25.000,-
1:50 arbeidstegninger er ikke medregnet.

Kun utarbeidelse av søknad, uten ansvarsrett

Utarbeidelse av komplett byggesøknad (kun søknadspapirer): fra kr 17.000,-
Inntegning på situasjonskart, utføres på timebasis á kr 1500,-
Dispensasjonssøknader kommer som tillegg, og skrives på timebasis á kr 1500,-

HMS og SHA-permer

Utarbeidelse av HMS-perm for byggeplass: kr 7000,-
Utarbeidelse av SHA-perm: kr 4500,-

Priser

Utføres på timebasis til timepris på kr. 1500,– inkl. mva., eller fastpris etter avtale.

Se også priser for kontroll, under fanen Uavhengig kontroll.

Forbehold

Alle priser er inkl. mva. og gjelder for eneboliger og tomannsboliger. Har du større prosjekt, be oss om tilbud.

Når rammetillatelsen og nabovarsler er sendt, vil kontraktsbeløpet faktureres i sin helhet.
Beløpet for søknaden er uavhengig om søknaden blir avslått eller godkjent i kommunen.