Uavhengig kontroll

Kontroll av fuktsikring og lufttetthet er i hovedsak en kontroll av utførelse.

Våtrom

For at kontrollen av fuktsikring skal kunne fungere etter hensikten, bør den gjennomføres etter at tettesjiktet (f.eks membran) er påført og gjennomføringer forseglet, og før overflatematerialer som fliser, belegg mv. er montert.

Pris: kr. 6000,–
omfatter kontroll av dokumentasjon, og én befaring.
Gjelder for ett våtrom. Tillegg for flere våtrom i samme boenhet: kr 2000,– pr stk.

Lufttetthet

For at kontrollen av lufttetthet skal fungere etter hensikten må den gjennomføres etter at både utvendig vindsperre og innvendig dampsperresjikt er montert, og når arbeid med gjennomføringer i tak og yttervegg er ferdig.

Pris: kr 5000,–
omfatter kontroll av dokumentasjon/tegninger, og gjennomgåelse av sjekklister/tetthetsmålingen (omfatter ikke selve trykktestingen).

I tiltaksklasse 1 kreves det uavhengig kontroll av fuktsikring og lufttetthet i boliger, samt i fritidsboliger med mer enn én boenhet.

Priser pr. 01.09.22

Ved eventuelle avvik faktureres det en timepris på kr 1500,- for medgåtte timer.

Alle priser er inkl. mva.
Kjøregodtgjørelse kr 8,–/km. Over 30 km kun etter avtale.