Verdi- og lånetakst

Verdi- og lånetakst er den vanligste formen for taksering av fast eiendom, og benyttes gjerne som dokumentasjon ved avhending av fast eiendom, søknad om finansiering, tegning av forsikring og lignende. En verdi- og lånetakst angir tre typer verdier:

 1. Markedsverdi
  Normal salgsverdi på eiendommen for befaringsdagen
 2. Låneverdi
  Antatt låneverdi på eiendommen, til benyttelse for langsiktig finansiering
 3. Teknisk verdi
  Eiendommens verdi matematisk basert på bygge-, tomte- og anleggskostnader, justert for bl.a. slitasje og elde.

Vi takserer tomter, bolig-, fritids- og næringseiendommer. Til grunn legges en visuell befaring med arealmåling, eierens opplysninger og dokumenter samt sammenlignbare salg i nærområdet. Dokumentet inneholder også en beskrivelse av eiendommen, omkringliggende områder og eventuelt offentlige planer som vil påvirke verdien i overskuelig fremtid.

Taksten utferdiges i henhold til gjeldende instruks for verdi- og lånetaksering (fastsatt av NITO Takst), og presenteres på standardisert skjema. Alle arealer måles etter Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av bolig – 2008. Les også forklaring av begreper i takstskjemaet.

Tjenesten inkluderer en verdivurdering samt en grundig teknisk beskrivelse av eiendommen; den vanligste formen for dokumentasjon ved kjøp/salg og refinansiering.

Priser pr. 01.09.21

 • Verdi-/lånetakst av bolig: kr. 5500,–
 • Verdi-/lånetakst av leilighet: kr. 4500,–

Ved taksering av boliger over 300 kvm BTA beregnes et tillegg på kr. 500,– inkl. mva. for hver 100 kvm.

Alle priser er inkl. mva.
Alle oppdrag der det kreves befaring faktureres i hht. medgåtte timer og km-godtgjørelse à kr. 6,- samt eventuelt bom- og parkeringsavgift.
Minste oppdrag faktureres med kr. 2900,- inkl. mva. Km-godtgjørelse à kr. 6,- samt bom- og parkeringsavgift tilkommer.

Skal du selge en bolig eller hytte, er det viktig å bruke en eiendomsmegler som kjenner området og som gjerne har erfaring med salg av tilsvarende objekter. Det enkleste kan ofte være å bruke en sammenlikningstjeneste for eiendomsmeglere.