Verdi- og lånetakst

Verdi- og lånetakst er den vanligste formen for taksering av fast eiendom, og benyttes gjerne som dokumentasjon ved avhending av fast eiendom, søknad om finansiering, tegning av forsikring og lignende. En verdi- og lånetakst angir tre typer verdier:

 1. Markedsverdi
  Normal salgsverdi på eiendommen for befaringsdagen
 2. Låneverdi
  Antatt låneverdi på eiendommen, til benyttelse for langsiktig finansiering
 3. Teknisk verdi
  Eiendommens verdi matematisk basert på bygge-, tomte- og anleggskostnader, justert for bl.a. slitasje og elde.

Vi takserer tomter, bolig-, fritids- og næringseiendommer. Til grunn legges en visuell befaring med arealmåling, eierens opplysninger og dokumenter samt sammenlignbare salg i nærområdet. Dokumentet inneholder også en beskrivelse av eiendommen, omkringliggende områder og eventuelt offentlige planer som vil påvirke verdien i overskuelig fremtid.

Taksten utferdiges i henhold til gjeldende instruks for verdi- og lånetaksering (fastsatt av NITO Takst), og presenteres på standardisert skjema. Alle arealer måles etter Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av bolig – 2008. Les også forklaring av begreper i takstskjemaet.

Tjenesten inkluderer en verdivurdering samt en grundig teknisk beskrivelse av eiendommen; den vanligste formen for dokumentasjon ved kjøp/salg og refinansiering.

Priser pr. 01.09.22

 • Verdi-/lånetakst av bolig: kr. 7500,–
 • Verdi-/lånetakst av leilighet: kr. 6000,–

Ved taksering av boliger over 300 kvm BTA beregnes et tillegg på kr. 500,– inkl. mva. for hver 100 kvm.

Generelt

 • Alle priser er inkl. mva.
 • Alle oppdrag der det kreves befaring faktureres i hht. medgåtte timer og km-godtgjørelse à kr. 8,– samt eventuelt bom- og parkeringsavgift.
 • Minste oppdrag faktureres med kr. 2900,– inkl. mva.
 • Km-godtgjørelse à kr. 8,– samt bom- og parkeringsavgift tilkommer.
Skal du selge en bolig eller hytte, er det viktig å bruke en eiendomsmegler som kjenner området og som gjerne har erfaring med salg av tilsvarende objekter. Det enkleste kan ofte være å bruke en sammenlikningstjeneste for eiendomsmeglere.