Planskisser

Boligconsult kan i forbindelse med takstoppdrag også levere planskisser. Dette er ikke komplette plantegninger, kun enkle skisser utarbeidet på grunnlag av målinger utført på stedet; ment for å vise arealdisposisjonen i boligen.

Hver tegning består av en skisse av ett plan, tittelfelt med forklarende tekst, signatur og dato. Skissene leveres i A4-format og svart/hvitt-utførelse.

Ved behov for planskisser i forbindelse med annet oppdrag. Tegningene er kun egnet til å vise boligens arealdisponering, anvendelige i salgssammenheng.

Priser

Utføres på timebasis til timepris på kr. 1500,– inkl. mva., eller fastpris etter avtale.