Prosjektleder bygg

Boligconsult AS kan tilby prosjektledelse innenfor boligbygging (alt fra eneboliger til flermannsboliger), mindre næringsbygg, og ombygging av næringsbygg.

  • Styre prosjektet for byggherren fra start til sluttfasen.
  • Innhente anbud fra underleverandører.
  • Kontrahering og kontraktsoppfølging med underentreprenører.
  • Fremdriftsplaner, HMS og kvalitetssikring under utførelsen.
  • Lede byggemøter, og utarbeide møtereferat, samt rapportering til byggherre.
  • Sørge for god og effektiv samhandling mellom alle aktører i prosjektet.
  • Følge opp endringer, og eventuelle avvik.
  • Overtakelsesforretning, og garantibefaringer i hht kontrakt.

Priser

Utføres på timebasis til timepris på kr. 1500,– inkl. mva., eller fastpris etter avtale.