Tilstandsrapport for bolig NS 3600

Rapporten er en teknisk gjennomgang av byggverket som beskriver de enkelte bygningsdelenes tilstandsgrad fra 0 (nytt) til 3 (total funksjonssvikt). Beskrivelsen bygger på en visuell kontroll supplert med stikkprøver og funksjonstester samt måling/søk etter skadelig fukt, skjevheter m.m.

Hensikten med boligsalgsrapporten er å minimere risikoen for tvistesaker i etterkant av et boligsalg. Denne sakkyndige dokumentasjonen gir en betydelig trygghet for kjøper og selger ved avhending av boligeiendom og anbefales av Forbrukerrådet.

Priser pr. 01.09.22

  • Ny tilstandsrapport kr. 13500,– for eneboliger, rekkehus, leiligheter over to plan og ett bad
  • Ny tilstandsrapport kr. 9000,– for leiligheter på ett plan og ett bad

Tillegg

  • Tillegg for flere bad kr. 1000,–
  • Tillegg for kjeller/krypkjeller kr. 1000,–
  • Tillegg for bolig over 200 m2 BRA  kr. 1000,–

Generelt

  • Alle priser er inkl. mva.
  • Alle oppdrag der det kreves befaring faktureres i hht. medgåtte timer og km-godtgjørelse à kr. 8,– samt eventuelt bom- og parkeringsavgift.
  • Minste oppdrag faktureres med kr. 2900,– inkl. mva.
  • Km-godtgjørelse à kr. 8,– samt bom- og parkeringsavgift tilkommer.