Inneklimakontroll

Ta kontakt, så kommer vi for å utføre en luftprøve eller ta prøver av materialer for å avdekke problemene. Det vil bli gitt en rapport fra Pegasus lab av hva som ble funnet i prøvene, og en rapport med forslag til utbedringer.

Noen bygninger har såkalte risikokonstruksjoner som:

  • Krypkjeller på ringmur.
  • Innredede yttervegger i kjeller under terreng.
  • Bad, vaskerom, kjølerom, takvinduer, kaldtloft, flate tak og takterrasser.

Med en inneklimakontroll kan man avdekke årsakene til problemene med fukt i bygningens lukkede konstruksjon. Fukt i konstruksjoner kan danne muggsopp og mikrobiologiske bakterier, og være årsaken til dårlig inneluft, ubehagelig lukt, tretthet, hodepine og allergiplager.