Personvernerklæring for Boligconsult AS

1. Introduksjon

Boligconsult AS forplikter seg til å beskytte og respektere personvernet til våre kunder og nettstedets brukere. Denne personvernerklæringen forklarer hvordan vi samler inn, bruker, deler og beskytter personopplysninger om deg. Den beskriver også dine rettigheter og hvordan du kan utøve dem.

2. Informasjon vi samler inn

Vi kan samle inn og behandle følgende typer informasjon om deg:

 • Personlig Identifiserbar Informasjon (PII):
  Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, ditt navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, og eventuelle andre opplysninger du gir oss når du fyller ut skjemaer på vår nettside, kontakter oss direkte, eller mottar tjenester fra oss.
 • Ikke-personlig Identifiserbar Informasjon:
  Vi samler også inn data om bruken av våre nettsider som ikke identifiserer deg direkte, men som kan inkludere informasjon om din nettleser, IP-adresse og online aktivitet.

3. Hvordan vi bruker din informasjon

Din informasjon brukes til følgende formål:

 • Å levere og forbedre våre takseringstjenester til deg.
 • Å svare på dine forespørsler og henvendelser.
 • Å kommunisere med deg om våre tjenester som kan være av interesse.
 • Å overholde våre juridiske og regulatoriske forpliktelser.

4. Deling av informasjon

Vi vil ikke dele din personlige informasjon med tredjeparter uten ditt samtykke, med unntak av:

 • Når det er nødvendig for å levere tjenestene du har bedt om.
 • For å overholde lovpålagte krav, rettskjennelser eller rettsprosesser.
 • For å beskytte og forsvare våre rettigheter eller eiendom.

5. Dine rettigheter

Du har rett til å be om tilgang til, retting eller sletting av dine personopplysninger. Du har også rett til å protestere mot eller begrense visse typer behandling av dine data, og til å be om overføring av dine data til en annen organisasjon.

6. Sikkerhet

Vi tar sikkerheten til dine personopplysninger på alvor og har implementert passende fysiske, tekniske og administrative tiltak for å beskytte dataene mot uautorisert tilgang, endring, avsløring eller ødeleggelse.

7. Endringer i Personvernerklæringen

Vi kan oppdatere denne personvernerklæringen fra tid til tid. Eventuelle endringer vil bli publisert på vår nettside med oppdatert revisjonsdato.

8. Kontakt oss

Hvis du har spørsmål om denne personvernerklæringen eller vår behandling av dine personopplysninger, vennligst kontakt oss.

Dato for siste revisjon: 29. februar 2024