Forenklet verdivurdering

En forenklet verdivurdering er mindre omfattende enn en verdi-/lånetakst, og har et mindre bruksområde. Rapporten er i første rekke ment som dokumentasjon for de som ønsker å finansiere med pant i fast eiendom, men er også et rimelig alternativ for alle som ønsker å dokumentere markedsverdien og ikke har bruk for en omfattende teknisk beskrivelse.

Dokumentet omfatter beskrivelse av takstobjektet, vurdering av omsettelighet samt vurdering av markedsverdien på befaringstidspunktet, og leveres på standardisert skjema (NITO Takst) for forenklet verdivurdering.

Kun vurdering av markedsverdi og omsettlighet, ment som dokumentasjon overfor banker og finansinstitusjoner. Erstatter ikke verdi-/lånetakst.

Priser pr. 01.09.22

  • Verdivurdering enebolig kr. 3700,– inntil 300 m2 BTA
  • Verdivurdering leilighet kr. 3000,– inntil 80 m2 BTA på ett plan

Ved taksering av boliger over 300 kvm BTA beregnes et tillegg på kr. 500,- inkl. mva. for hver 100 kvm.

Generelt

  • Alle priser er inkl. mva.
  • Alle oppdrag der det kreves befaring faktureres i hht. medgåtte timer og km-godtgjørelse à kr. 8,– samt eventuelt bom- og parkeringsavgift.
  • Minste oppdrag faktureres med kr. 2900,– inkl. mva.
  • Km-godtgjørelse à kr. 8,– samt bom- og parkeringsavgift tilkommer.